Onze Dienstverlening

Taxateurs en schade-experts in kunst, sieraden, diamanten (ruw en gepolijst) en kostbare kleurstenen.

Schaderegeling

Bij schaderegeling, taxeren onze experten in alle objectiviteit de omvang der schade, en dit, overeenkomstig de contractuele voorwaarden van de maatschappij. 

Wij handelen volledige dossiers af – zowel schade aan de inboedel (zowel gewone inhoud als waardevoorwerpen) als de onroerende schade.

Diefstal

Wij hebben ons een specifieke werkwijze eigen gemaakt. Wij vullen twee documenten in ter plaatse, één document omstandigheden om achteraf discussie te vermijden, één document ‘proces verbaal van minnelijke schatting’ – cijfers zijn steeds onder voorbehoud van aanvaarding/dekking door de verzekeraar. Wij geven indien gewenst ook advies betreffende het beveiligen van het onroerend goed – zowel mechanische als elektronische beveiliging.

B.A.

Wij onderzoeken grondig de omstandigheden om de verantwoordelijkheden te bepalen. 

Wij ramen de schade, zoals gebruikelijk in BA, werkelijke waarde. Eventuele restauratie en minwaarde worden eveneens door ons op vakkundige wijze geraamd

Arbitragezaken

In deze zeer delicate materie, waar gewoonlijk emoties hoog oplaaien, trachten wij de partijen te verzoenen, door enerzijds de schade te begroten conform de contractuele voorwaarden, en anderzijds de persoonlijke conflicten te louteren.

Rechtsbijstand

In het kader van rechtsbijstand letten wij nauwgezet dat al de partijen hun verplichtingen nakomen, zowel verzekeraar als verzekerde.

Taxaties

Inboedel

Allerlei waardevoorwerpen.

  • Juwelen – Oud en hedendaags.
  • Edelstenen – Diamanten, kleurstenen.
  • Uurwerken – Polsuurwerken, zakuurwerken, staanklokken.
  • Meubelen – Stijl, hedendaags, design, antiek.
  • Kunstvoorwerpen – Schilderijen, standbeelden, aquarelles, pentekeningen, gravures en litho’s.
  • Zilverwerk – Siervoorwerpen, huishoudelijk, eetgerei.
  • Porcelein en faience.
  • Glaskunst en kristal.
  • Ivoor

Diamanten en kleurstenen

Ruwe diamant, geslepen diamant, ruwe kleurstenen en geslepen kleurstenen.

Nalatenschappen

Taxaties van juwelen en alle waarde/kunstvoorwerpen met het oogmerk op verdeling.

Waardebepaling voor activa

In het kader van een inbreng in natura in vennootschappen, bij liquidatie en/of faillissement.Ruwe diamant, geslepen diamant, ruwe kleurstenen en geslepen kleurstenen.

Risicobepaling

Bij het slijpen of verslijpen van een (half)edelsteen komt er heel wat technische vaardigheid, kennis en ervaring bij kijken.
Wij leveren een uiterst volledig verslag af dienaangaande, rekening houdende met de risico’s eigen aan de edelsteen, de gebruikte technieken, de ervaring en vaardigheid van de slijper of zager enz…

Ingeval van eventuele schade, trachten wij, voor rekening van onze opdrachtgever, de schade op de meest vakkundige wijze te herleiden tot een minimum.

Contact

Puig & Sand

Louizalaan 143/4 1050 Brussel België
+32 2 535 74 40
+32 496 66 58 65
+32 2 535 74 41
info@puig-sand.com

Sara Ramlochan

sara@puig-sand.com

Peter Correwyn

peter@puig-sand.com

Alexander Bierinckx

alexander@puig-sand.com

Marleen Jacobs

admin@puig-sand.com

nl_NLDutch